Kontakt

Mgr. Lenka Valkovská
036 01 Martin
Slovensko
tel.: +421 /0/907 28 26 28
email: info@triset.sk

SABEA, s.r.o., Sklabinská 151/16, 036 01 Martin, SLOVAKIA, IČO: 46691057, IČ DPH: SK 2023535470, Banka: Tatrabanka, Č. účtu: IBAN: SK1911000000002923877758, skrátený tvar účtu: 2923877758/1100. Zapísané do OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 56864/L.